KONTAKT

STOWARZYSZENIE KULTURY MAZOWSZA
05-430, Celestynów ul. Wąska 6

Członkowie reprezentacji:
Kamiński Andrzej – prezes zarządu
Konieczny Radosław – skarbnik
Szostak Henryk Mariusz – wiceprezes

KRS: 0000275216
Data wpisu do rejestru stowarzyszeń: 2007-03-08
e-mail: pandurmen@interia.pl