Spisek posłów i kapłanów

Pod takim tytułem ukazała się na rynku wydawniczym moja nowa książka. Jest to
beletrystyczna opowieść o czasie panowania ostatniego króla polskiego Stanisława
Augusta Poniatowskiego herbu „Ciołek”. Niestety panowania nieudolnego. Król,
będący pod przemożnym wpływem Carycy Imperium Rosji Katarzyny II, która
wyniosła go na tron, wypełniał jej polecenia bezgranicznie. Ocena jego panowania
pozostaje przedmiotem sporów. Doceniany jako inicjator i współautor reform
ustrojowych przeprowadzonych przez Sejm Czteroletni, jeden z autorów Konstytucji
3 maja, choć incognito  oraz jako mecenas nauki i sztuki. Stanisław August był
równocześnie krytykowany jako król za to, że nie zdołał zapobiec rozbiorom
Rzeczypospolitej i przystąpił do konfederacji targowickiej. Uwikłany w liczne miłostki,
jak choćby z córką młynarza, piękną, siedemnastoletnią Amelką, którą kazał zabrać
rodzinie i przywieźć do pałacu, niewiele miał czasu na sprawy królestwa.


Andrzej Kamiński

Opublikowano Uncategorized | Możliwość komentowania Spisek posłów i kapłanów została wyłączona